POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

Kalite Politikası

Faaliyette bulunduğumuz; koltuk, kanepe, oturma grupları,masa takımları ve sandalye tasarım ve üretimlerinde Enfal  Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda Kalite performansı  sergileyen bir kültür oluşturmayı,

Yasal mevzuattan gelen şartlara  uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

Müşteri beklentileri doğrultusunda Kalite yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamında karşılaşılabilecek kalitesizlikleri sistematik bir şekilde tespit ederek, neden olabileceği kalitesizlikleri değerlendirmeyi ve risk hiyerarşisine göre gerekli önlemlerin alınması yoluyla olabilecek en düşük seviyeye getirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını Toplam kalite  yönetimi  konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi ve  değerlendirmeyi,

Tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, kalite yönetim sistemi  performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Taahhüt ediyoruz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Faaliyette bulunduğumuz; koltuk, kanepe, oturma grupları,masa takımları ve sandalye tasarım ve üretimlerinde Enfal  Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda Kalite performansı  sergileyen bir kültür oluşturmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamında karşılaşılabilecek tehlikeleri sistematik bir şekilde tespit ederek, bu tehlikelerin neden olabileceği iş kazası, olay ve meslek hastalığı risklerini değerlendirmeyi ve risk hiyerarşisine göre gerekli önlemlerin alınması yoluyla olabilecek en düşük seviyeye getirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi, fabrikamızı ziyaret edecek tedarikçi, misafir ve iş ortaklarının da fabrika sahası içerisinde uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve karşılaşılabilecek acil durumlarla ilgili eğitmeyi,

Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek yeni yatırım ve projelerde de iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun davranmayı,

Tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Taahhüt ediyoruz.

 

Çevre ve Komşuluk İlişkileri Politikası

Faaliyette bulunduğumuz; koltuk, kanepe, oturma grupları,masa takımları ve sandalye tasarım ve üretimlerinde Enfal  Mobilya Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda Kalite performansı  sergileyen bir kültür oluşturmayı,

Yasal mevzuattan gelen şartlara uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, Atıklarımızı ayrıştırmayı, yeniden değerlendirmeyi, bertaraf etmeyi lisanslı firmalar ile gerçekleştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Fabrikamız çalışanlarının tamamını Çevre konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi, fabrikamızı ziyaret edecek tedarikçi, misafir ve iş ortaklarının da fabrika sahası içerisinde uyulması gereken Çevre konularında eğitmeyi,

 Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek yeni yatırım ve projelerde de Çevre gereksinimlerine uygun davranmayı,

Tüm çalışanlarımız, komşularımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla sürekli iş birliği ve iletişim içinde olunarak, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenecek, Çevre performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmasını, Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak adına çevre dostu süreçlere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

Sloganımız Çevreyi Korumak Geleceği Korumaktır.

Çevremize ve komşularımıza  saygı duyuyor,

Geleceğimize  Sahip Çıkıyoruz.

 

Çevre ve Komşuluk Politikamız ve Çevresel Faaliyetlerimiz Doğrultusunda Bize Ulaşabilirsiniz

info@livenfal.com.tr

Tel: 0533 046 7525